CPIAC

2020 CPIAC 中華國際專業教練協會

CPIAC-8月月例會-全腦思考教練心靈覺察必修的思維導圖(台中場)

日期:2020.08.29

時間:9:30-16:30

                                                                                                    

教練式領導,每一次的提問就像樹根一樣,延伸的方向不是一致性,這次邀請 孫中平講師,讓我探索甚麼樣的工具,能協助教練成長茁壯

 

CPIAC林美杏理事長曁全體理監事敬謝109.08.29